1ecb671

Mission Impossible

Zo heette de serie in de 70-r jaren en deze werd later nieuw leven ingeblazen met de spectaculaire actiefilms met Tom Cruise. Moeilijke missies/opdrachten die via slimme technieken en heldenmoed tot een goed einde worden gebracht. Een missie is dus moeilijk. Het is bv de missie naar Mali of de missie van de OSVE om de crashsite van MH17 te inspecteren. De missie van een bedrijf is ook een uitdaging.

Er zijn veel boeken geschreven over de missie, de visie en de strategie van bedrijven. Tijdens mijn werk als lijnmanager heb ik dit vaak aan de hand gehad en als docent bespreek ik regelmatig dit fenomeen. Het is inderdaad lastig. Allereerst is er al vaak onduidelijkheid wat nu eigenlijk de missie is. En wat is het verschil met de visie? Als we dat eenmaal hebben begrepen….wat dan? Daar zou eigenlijk de strategie uit moeten rollen: wat moet je nu doen om je missie/visie te realiseren?

Ik moet bekennen, dat ik een missie (mission statement) vaak zie als windowdressing dus een mooie alinea waarin we zeggen dat we zo veel geven om onze klanten en medewerkers en dat staat prachtig op de cover van de jaarrekening en/of op een poster bij de receptie van het hoofdkantoor. Dat is dus loze communicatie!

Van Jack Welch heb ik een belangrijke aanvulling gekregen van mijn 1e definitie “In what business are we in?” Zijn toevoeging is “In what WINNING business are we in?” Dus waarom is ons bedrijf op deze aardkloot en wat is onze toegevoegde waarde en we willen er ook heel goed in zijn! Vaak merk ik dat medewerkers, ook op managementposities, niet weten wat de missie van het bedrijf is. De visie is volgens mij waar je naar toe wilt in 3-5 jaar. Dus hoe versterk je de missie (handhaven/verbeteren), zodat je een winnaar wordt of blijft. Dus als de missie en daarmee visie onbekend is, is vaak ook de strategie onbekend.

Onderzoek heeft aangetoond dat ruim 85% van de medewerkers niet bekend is met de strategie van het bedrijf. En dan is de directie verbaasd als de medewerkers minder gemotiveerd/betrokken zijn….. Ze hebben vaak zelf niet goed gecommuniceerd waar het bedrijf staat en waar ze naar toe willen. Laat staan dat ze concrete doelstellingen hebben geformuleerd volgens de smarti-formule. Smart is wel bekend: specifiek, meetbaar, aantrekkelijk/acceptabel, realistisch en tijdgebonden. De i is van inspirerend! Dus zorg er voor dat het team ook gaat voor de doelstellingen. Beschrijf het met passie en dan ontwikkel je motivatie en volg alles met diezelfde betrokkenheid. Hoe vaak zien we niet dat er doelen worden neergelegd en dan weer overgaan wordt tot de orde van de dag.

De cruciale bijdrage van dit verhaal ligt dichtbij. Bij jezelf. In mijn workshops kom ik helaas vaak tegen dat deelnemers niet alleen onbekend zijn met missie/visie/strategie, maar ook onzeker zijn of hun persoonlijke rol wel past. De discussie gaat dan over jouw persoonlijke missie en visie en strookt dat wel met het bedrijf waar je werkt? En dan vooral in het echte werk dus hoe, wat en waarom de zaken worden gedaan en past dat bij je eigen opvattingen. De bekende cirkel van Simon Sinek (TEDspeech) kan hierbij helpen. Mijn aanbeveling is om eerst zelf je missie en visie te beschrijven en te visualiseren en kijk wat je er mee doet in je dagelijks werk. Vanzelfsprekend hoort daar de balans met privé bij….dus wat wil je met partner, gezin, vrienden, familie of helemaal alleen. Als je tot de conclusie komt, dat het bedrijf waar je werkt niet in lijn denkt/werkt met je eigen missie (in what winning business am I in?) dan moet je serieus overwegen om je heil ergens anders te zoeken of wat anders te gaan doen. Niet overhaast natuurlijk en zeker niet in deze tijden. Doe die oefening maar eens. Ben benieuwd waar je op uitkomt.

Overigens is het nooit te laat. Na 35 jaar ben ik zelf nu juist bezig met een heroverweging van mijn rol en wat ik wil doen. Binnenkort laat ik het weten .

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 − = 22