Resultaat telt!

Performance dus. Hoe resultaten wel/niet komen is kwestie van mensenwerk. Van top tot werkvloer. Gedrag & cultuur zijn pijlers om maximale prestaties te bereiken met vaardigheden. Besef dat de klant spil is, vereist structureel professioneel klantenmanagement. Van werving tot behoud (en terugwin) met actieve betrokkenheid. Iedereen is ambassadeur.

Happy people make happy customers!

De Toegevoegde Waarde

De weg naar een klantgerichte cultuur (klant ècht centraal). Het cascade model (waterval, dus top-down) vereist een vertaling van doelstellingen naar een opleidingsprogramma dat stap voor stap van management tot medewerker wordt uitgerold. Elk onderdeel draagt bij aan het behalen van de doelstellingen.

Het voordeel is, dat zo de training door de gehele organisatie gedragen wordt.

De Propositie: opleiden, trainen en coachen

Duidelijkheid krijgen over de propositie (voor de klant), de missie/visie en de (SMARTI) doelstellingen met concrete acties zijn belangrijk voor succes.

Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdgebonden en Inspirerend!

Atthis begeleidt stapsgewijs via teamgerichte en individuele coaching. Dat leidt tot een programma waarbij respect, communicatie en verandering sleutelwoorden zijn.

Hulpmiddelen zijn o.a. Sales Activity Management (verkoopproductiviteit) en Key Account Management (doelgroepen/segmentatie). Persoonlijke verkoop, dus de rol van de vertegenwoordiger is cruciaal.

Het voordeel van mijn actieve betrokkenheid bij coaching van klantprocessen via (!) de medewerkers is, dat deze bewustwording wordt verankerd in houding en gedrag. Dat vereist wel een nazorgplan.

Routeplan naar succes

Na analyse via interviews met sleutelmedewerkers kom ik tot een plan van aanpak met voorcalculatie en beoogde vooruitgang. Persoonlijke betrokkenheid van (top)management is van groot belang voor snel èn verankerd resultaat.

Coaching

Naast teamgerichte begeleiding, ondersteun ik ook jonge ‘high potentials’ om hun persoonlijke ontwikkeling en binding met het bedrijf te versterken. Talent is cruciaal voor succes dus koester dat talent door aandacht te geven met persoonlijke coaching.

Incompany

Via mijn InCompany opleidingen met thema’s uit bedrijfskunde, management&organisatie, marketing&sales bouw ik mee aan bewustwording van de deelnemers over hun rol bij het bedrijf.

Behaviour Drives Results

Waarom is externe hulp belangrijk?

De belangrijkste verbeterkansen bij bedrijven en óók bij non-profitorganisaties ligt in de mix van:

  • dalende personeelsmotivatie en loyaliteit die afneemt
  • de kosten van klantenwerving/acquisitie stijgen
  • de effectiviteit van die werving staat onder druk v.w.b. “hitrates” en conversieratio’s
  • de loyaliteit van klanten neemt af en de klantenbenadering werkt niet of onvoldoende
  • er wordt onvoldoende en/of niet creatief genoeg gewerkt aan up-sell/cross-sell mogelijkheden

Atthis heeft tot doel om via mensen meer resultaten te bereiken. Dat betekent werkelijke focus op de mensen: èchte aandacht voor wat hen beweegt, waar het knelt en hoe dan gezamenlijke oplossingen te bereiken. Aan de andere kant dus grote zorg voor de klant! Dat kan alleen als iedereen het belang van de klant inziet èn ernaar handelt en open staat voor verandering om die klantgerichtheid ook daadwerkelijk in beleid èn gedrag om te zetten. Hoge (verkoop)productiviteit, teamspirit, motivatie en moderne techniek zijn ingrediënten voor succes!